nedelja, 27. november 2011

Oblast in ETIKA


Vse vlade in vse ‘službe’ po vrsti se etičnemu, bratskemu, demokratičnemu odnosu upirajo. Hočejo ukazovati kaj ljudje morajo/ne smejo, a o tem 'kaj dogaja', ljudi nočejo obveščati. Držijo ljudi v 'temi', 'de(a)lajo' za zaprtimi vrati in javnost z mediji – imformacijo le manipulirajo. Plašijo in/ali mamijo. S korenčkom ali palico. In če ne gre otrok v 'matrix' 'zlepa', mu 'pomaga' avtoriteta s palico. Duhovno ali fizično bolečino.

Ukazujoči vedno zahtevajo in zagovarjajo od uslužbencov ubogljivost oziroma moralo – lojalnost in profesionalnost in uniformiranost - in od podrejenih 'kri' – 'prispevke'. 'Onikajo' sami sebe. "ONI" vedno hočejo 'TAKOJ", Niso ne tolerantni ne strpni in še manj dobri do ljudstva. Vzvišeni pridigajo 'ljudstvu o ponižnosti in od 'spodnjih' zahtevajo "ponižnost" in pridigajo "potrpljenje", "strpnost", a besede "SKROMNOST" ne boste nikoli slišali iz njihovih ust.

Vsak delavec v podjetju naj bi, po logiki multinacionalk, prenehal biti državljan npr. Slovenije in postal lojalen 'državljan' korporacije ter jo profesionalno ter celo fizično podpiral, pa čeprav le-ta deluje popolnoma protidržavno in protinaravno in nehumano - pa čeprav slabša pogoje za življenje na planetu vsem ljudem in živalim in rastlinam.
In vsak podrejeni naj bo lojalen ‘zvest pes gospodarju’, pa čeprav le ta laže ljudem, goljufa kupce, krade neukega ali ubija nedolžnega. Rabelj ne sme imeti usmiljenja do nedolžne žrtve. In služkinja naj bo zdresiran, profesionalni sesalec. In batler naj se priklanja in profesionalno gospodu natoči kozarec. In vojak naj profesionalno, brez misli, ubije nemočnega na ukaz.

'In gosposka kasta bo ostala gosposka. To se ne bo nikoli spremenilo!’, na vekov veke!" pridigajo z vrha piramide križa in navzdol ohole glave v vseh vladah sveta, tako bogati tradicionalisti kot uspešne darvinistične ‘zvezde’, ki so si izplen ravno nagrabile. Oboji zahtevajo ‘ordnung und disciplin’ v ‘svoji’ štali. Mir v 'piramidi'. Hierarhični sistem odnosov. Hočejo brezsrčne avtoritete še naprej ukazovati in poniževati ubogajoče 'otroke' .

Uniformiranost pomeni popolno podreditev družbenim kastam. Trenutno to pomeni podreditev sistemu vrednot predatorsko usmerjene neo-buržuazije. In profesionalnost jim, veletrgovcem in velekapitalistom pomeni exkluzivistična podrejenost zastavljenemu cilju oziroma brezčutnost do vsega, razen do (njihovega) cilja. V imenu sebičnega cilja države ali multinacionalke ali religije je ‘profesionalcu z licenco’ dovoljeno tudi moriti. Oziroma če ne ubije, je 'mrtev'.

Avtoriteta povsod zahteva pokornost 'ovc'. Vsak drugačen pogled od uradnega - hobbsovsko-makjavelianskega, 'darvinističnega' na 'zahodni hemisferi', kjer izplen opravičuje holokaust, in teokratskega, kjer 'bogovi' kamenjajo ali zažigajo 'heretike', na 'vzhodni hemisferi' – je označen kot herezija in 'izdaja vrednot' celotne civilizacije. Vernik 'mora' braniti 'boga', in plenilec si 'mora' zpleniti izplen.

Osebna svoboda, ustvarjalna samo-iniciativa, svobodomiselnost otroka, so danes od vseh oblastnikov sveta, ker vsi zahtevajo absolutno pokornost ‘sebi’ oziroma njihovemu ukazu, obsojene kot 'terorizem'. Vsak upornik proti njihovi 'viziji', piramidi nad piramidami, je zanje ‘terorist’. Vsakega otroka, ki se rodi, njihova 'pamet' vidi kot pogojnega terorista, saj lahko ‘preživi’ poniževanje in ukalupljanje v sužnja ter postane upornik proti ‘piramidnem redu’. Proti uveljavljeni hierarhiji gospod/sluga. Toda za največjega terorista je danes, ker ruši sadistični imperialstični sužnjelastniški red Busha, na zahodu proglašeno usmiljenje. Sočutje. Socializem. Humana družba, kjer je egoizem preteklost in skupno dobro vodilo družbe.

Tudi Slovenska neo-fevdo-kapitalistična vlada ne pozna več sočutja do ‘svojega’ naroda in ji je dobro za skupnost postalo zadnja skrb in bogastvo Slovenije, nekdaj 'skupno dobro' vseh Slovencev, pogača, ki jo plenijo.. Po vzoru imperialističnega 'vrednotenja', je socialni čut, sočutje, človečnost, človeško dostojanstvo, obesila na sramotilni steber; in mimogrede zaupljivim volilcem pokradla že skoraj vse nedavno še skupne dobrine.

Opazujemo lahko, kako slovenski oligarhi, za ceno izdaje interesov ljudstva Slovenije, hitijo vstopati v prestižne mednarodne »klube«, a ljudstvu ne prisluhnejo več, če le-to množično ne grozi z ulice. V Evropi se predstavniki Slovenije obnašajo kot ponižni, uslužni Slovenceljni, vedno pripravljeni razvrednotiti svoj narod, a v Sloveniji se kažeji kot steber evropske demokratičnosti.
Opazujemo lahko, kako slovenski parlament uzakonja le še ozke interese ozke finančne svetovne in slovenske buržazije, katere blaginja temelji na brezobzirnem ropanju dežele slovenske in njenih državljanov, moč na krutosti policije in vojske, in pravo na protiustavnih zakonih oziroma ekskluzivnih koncesijah, ki opravičujejo ‘pravično’ oholo poniževanje in 'cuzanje' obrezpravljenega delovnega ljudstva sveta.
Opazujemo lahko, kako slovenski ekonomski in finančni sistemi - podjetja, banke, zavarovalnice – 'emigrirajo' izpod narodnega davčnega nadzora. Slovenski denar beži v žepe bogatih mednarodnih dobičkolovcev, a za vse ‘težave’ vlade, za prazno državno blagajno in za vse večjo revščino ljudstva je danes, kot pravi oblast, kriv dežurni krivec - sočutni socializem.
Opazujemo lahko, kako anti-socialno uperjeni oblastniki neprestano Sebi delijo nove in nove koncesije (kljub protiustavnosti  uzakonjene privilegije, ki onemogočijo vsako zdravo konkurenco in omogočajo kraljevsko dosmrtno rento!), vso težo sociale pa, oblastni vlagatelji in nadzorniki, danes ‘zakonsko’ s svojih pleč (delodajalca) prelagajo na plačo delojemalca oziroma priložnostnega delavca, kateremu poleg tega neprestano 'dogovorno' nižajo plačo.

Slovenski birokrati posiljujejo ETIKO in preprečujejo pravičnost in humanizem z vsakim novim protiustavnim zakonom, ki uzakoni koncesijo oziroma privilegij = izključno pravico. ©®. Vse, kar počno je, da ‘profesionalizirajo svojo mrežo nadzora’ in vse bolj ozkosrčno ožajo pas ter možnost za socialno varnost, samostojnost in samosvojo ustvarjalnost so-državljanom.

Ni čudno da delavno ljudstvo Slovenije, kot tudi velika večina Američanov in preostalega delavnega ljudstva sveta, crkuje. In je vse bolj razjarjeno. In jeza se krepi, da udari ‘nazaj’.


Slovenska vlada od ‘osvoboditve’ naprej ‘svojemu’ ljudstvu ne pomaga k razvijanju lastnih potencialov. Ne podpira malega ustvarjalca, podpira le elito in zraven zatira vsa prizadevanja ‘malega’ človeka, katerega ropa tako duhovno kot materialno.

Materjalni rop lahko opazuje vsakdo, ki opazuje bogatenje elite s krajo 'bivšega' skupnega premoženja in spremlja navpični pretok kapitala oziroma beg bogastva od 'malih' delavcev k 'velikim' posestnikom v Sloveniji. In od držav v žepe banksterjev. In njihovih oprod, menadžerjev multinacionalk in držav. V svetovnem merilu: 'Multimiljarderji sveta so le v letu 2003 povečali svoje bogastvo za 36%!', govori Forbes report marca 2004. In prav za toliko so osiromašili že tako in tako revni!

Duhovno pa vlada slovensko deželo ropa že samo s tem, ko preklinja sočutje in prepoveduje prijateljski odnos med ljudmi. Z zakonom prepoveduje dobrososeske odnose, saj SOSED SOSEDU NE SME VEČ POMAGATI. Pomagati sosedu, brez da bi plačl davek faraonu, je prekršek, ki ga država kaznuje.
Hallo?
In s tem, ko vceplja v otroke in ljudi darvinistično borbenost, tekmovalni egoizem razdvaja in krega ljudi, ubija dobrososedske odnose in podpira oziroma opravičuje grobo razredno razslojevanje na bogataš/žrtev, vojak/civil, katerega povzroča vdor 'trdega' vojaškega imperializma Busheve 'božje' administracije. Ko tudi sama zahteva odnos vlada/ljudstvo, bogataš/sluga in štemplan/bebec, gospodar/hlapec (!!!!Hura Kmetija, gospodarji, hlapci in fevdalci) kakršnega nam vsiljuje 'mehki' parlamentarni imperializem Evrope, s tem svojim oholim obnašanjem razdvaja in krega slovenski narod v medsebojne nasprotnike in uničuje vzdušje zaupljivosti in skupnosti - skupno zavest slovenstva, ki je Slovenijo v osnovi ‘ustvarilo’.
-------------

Škoda, ki jo oblast povzroča, je posledični duhovni in etični kolaps – smrt 'srca' v Sloveniji. Sočutje je postalo herezija, sožitje zakonsko prepovedano, in prijateljski odnos v Sloveniji zamira. Kar se odraža v povečani brezčutnosti do sočloveka, v povečanem pohlepu, zmanjševanju delavskih plač, nestrpnosti in kriminaliteti.
S sprejemanjem protiustavnih nedemokratičnih oziroma nehumanih zakonov, ki jih neo-imperialistični ‘dobrodelni’ Nato in WTO, ter neo-kapitalistična ‘pravična’ EU ter  MMF Sloveniji vsiljujejo, vlada podpira odnos ‘močnejši ima vedno prav/šibkejši je brezpraven’, ki danes ubije vsak poskus 'šibkega' slovenskega državljana in doraščajočega otroka, da bi zaživel 'svoj svet' in začel 'na svoje' ter 'zlezel' v udobje srednjega razreda, saj le-ta, z vzponom korporacijskega imperializma in odnosa bogataš/suženj, ravno zamira.

Imperialistični sistem medsebojnih odnosov, ki ga vlada uzakonja Slovencem, že močno najeda in bo uničil poleg slovenskih malih kmetov in delavcev tudi ves srednji razred, nastal ob slovenski osamosvojitvi, in velika večina prebivalstva bo osiromašena pod življenski minimum. To dokazujejo gigantske multinacionalke kot Novartis, ki dirigirajo poti farmacije, prehrane in ekonomije.


Nekoč, v ‘prekletem socializmu’, je trgovec prišel do vsakega kupca in mu nudil blago. In vsakdo je šel do trgovine lahko peš, ker je bila za vsakim vogalom. A premeteni veletrgovci so ponudili ‘robo’ preko medijev, skladišča so spremenili v trgovine in, kako zvito, s propagando namamljeni kupci niso niti opazili, da so stroške razvoza trgovci ‘prenesli’ na potrošnika in stroške dovoza na proizvajalca. Nastali so trgovski centri in danes moraš do ‘centra’ z avtom, a človek z dežele, brez prevoza, danes ne more več niti do soli... Mirko Tuš pa se bo 's prišparinim bencinom' peljal na Luno!!!haha

In zaradi različnega popusta na količino, ki ga velikim trgovcem dajejo proizvajalci (kar je osnovni vzrok propada vseh 'malih'), mali trgovci niso več konkurenčni. Mali trgovec kupi npr. čevlje od proizvajalca za 1o eur, Merkator po 9. In nastavi ceno 9.99. Mali trgovci posledično propadajo po tekočem traku in v Šparu (Merkatorju, Tušu) delajo potem kot sužnji. Za minimum. Tudi ob nedeljah. (proizvajalci naj vsem prodajajo za isto ceno, pa bodo mali trgovci spet zaživeli!!jupi!!!)

A vse poti vodijo zaslepljenega potrošnika danes v 'poceni' Špar. Potrošniška mrzlica kuha ljudi. In vsak 'poceni' kupec Špar podpira in ‘gradi’ in mu s tem daje tudi politično moč, a istočasno svojega soseda, malega trgovca, s svojim početjem sesuva in mu ‘pomaga’ med pravno mrtve reveže. Zato mogočni Novartisi lahko pišejo zakone državi in ne država Novartisom; in je vsaka samoiniciativa posameznika vnaprej obsojena na propad.

Banksterji, Finančne korporacije kot so MMF, SB, EB, sesuvajo danes proračune bank suverenih držav in kradejo in 'pufajo' in obrezpravljajo ljudi džav EU in Amerike. Kot so to storile že v 'tretjem svetu.
Velike ribe 'žro' male ribe. Ljudstvo sveta sesuvajo tako tuji kot domači ‘velikani’ kot ‘dobra zaščitnica’ korporacij – država s svojimi protiustavnimi zakoni. In Špari ‘žrejo šibke’ in meljejo manjše. V še manjše. V ‘zastonj’ delavno silo.

Dogaja se, pred očmi v nakupe zagledanega ljudstva, izdaja slovenskega ljudstva in protiustavna monopolizacija možnosti; in vsako odstopanje od krvoločne poti, ki si jo zamišlja peščica požrtnih elitistov, se kaznuje kot izdaja. Zato trenutno hlapec Jernej ne more pričakovati niti miru niti blaginje, a še manj zaščite ali pomoči od vlade niti pravičnosti od sodstva v Ljubljani. Za oblast je ljudstvo mrtvo in ljudskost mrzka.

Kaj nas torej še čaka?
Kakšna je prognoza ‘vremena’ za prihodnje, ko osveščeno in obrezpravljeno ljudstvo, ki le od časa do časa kriči le s ceste, nima več pravne besede in možnosti vpliva na svojo usodo?
Kakšno usodo oziroma ‘vlogo’ so nam, ljudstvu, ‘gospoda’ namenili?

Demokracija skreganih strank, kjer si volimo nezamenljive tirane, se je izkazala za nesposobno in skorumpirano. Kot do ljudi se strankarski politiki z nami obnašajo le na volitvah. Na volitvah obljubljajo nebesa, govorijo »Država smo ljudje,« in nato štiri leta med seboj bijejo neusmiljeno bitko za »Izplen iz ljudstva«, a na ljudstvo zlivajo gnojnico. To je vse kar počno. Njihov odnos do nas nam kaže njihovo obnašanje. Imajo se za čisto zlato in se nagrajujejo in posipajo z zlatom, a mi smo jim gnoj, strošek, 'lenuhi', 'državi nekoristni', 'luzerji', zato nas nagrajujejo z blatom in nam, ne sebi, zategujejo pas.

NEPOSREDNA, brezstrankarska  demokracija, kjer si ljudje prisluhnejo, se dogovorijo in baza pošilja v vsakem trenutku zamenljivega zastopnika 'navzgor', da skupaj z drugimi predstavniki dogovori in izvrši skupno videnje skupnosti, je edina možnost, da človečnost in modrost naroda'od spodaj' seže do vseh odločitev v Sloveniji. In v svetu.
Neposredna demokracija lahko podre piramido zla, 'zlati' matriks, ustavi »veliko svinjarijo«, ki bogastvo ljudstva kot tornado !ZAKONITO! seli 'navzgor' v roke 1% elite, pastirjev, »velikih rib«, ki plavajo v oblaku napuha in nam hočejo zapovedovati 'prostor', hočejo posedovati ves pašnik, vso živino in hočejo da SMO, 'živina', ubogljiva in v štali. Vedno pripravljena na molžo, striženje in zakol.

Slovenci smo imeli modre starše. Niso poznali kletvic. Ne poniževanja. In neposredno so si izbirali vodje. Bili so svobodni. Postanimo jim podobni.

Priporočljivo branje – Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem, Josip Vandot: Kekec

Peticijo za NEPOSREDNO DEMOKRACIJO lahko podpišeš na
http://www.change.org/petitions/podaniki-in-vlada-republike-slovenije-spremenimo-posredno-demokracijo-v-neposredno-demokracijo

sobota, 26. november 2011

Kdaj bo mir? Presodi sam


Dogaja 'smešna' situacija. Za pogajalsko mizo so se vsedle štirji sprte stranke, gospodar, suženj, povzpetnik in svobodnjak. In vsi se strinjajo, da je potreben mir. Celo podpišejo pogodbo o miru.

Toda za 'gospodarja' bo mir, ko ga grebator ne ogroža in je sluga pokoren v hlevu.
Za grebatorja bo mir, ko bo zasužnil gospodarja in ohranil slugo.
Za sužnja bo mir, ko mu bosta 'gospodar in grebator nehata piti kri in bo svobodno zadihal.
In svobodnjak JE MIR. Ni ne gospodar ne suženj ne grebator. Le 'iz daljave' gospodarje, sužnje in grebatorje opazuje, kako se borijo vsak za svoj mir.

Hecno in otročje.

Kateri 'mir' podpiramo?
Hočeš biti gospodar?
Suženj?
Se počutiš suženj in se sanjaš v vlogi gospodarja?
Ali pa živiš v miru?

Slovenci – svetovni rekorderji


Slovenci smo zanimiv narod. Vseh nas je za predmestje srednjega velemesta, pa vendar imamo kar nekaj svetovnih rekordov, ki govore o naši 'naravi in naši 'realnosti':

a/ Slovenci imamo kot majhen narod nejveč olimpijskih in svetovnih medalj na prebivalca, kar pomeni, da smo najvećji grebatorji na svetu. Indijcev je miljardo dvesto tisoč, pa imajo manj medalj kot mi. Zato mi je Indija tako všeč, haha. Tam srečuješ prijazne ljudi, ne samih grebatorjev.
b/ Slovenci smo najbolj 'potovalen' narod. Slovence, najdeš povsod po svetu in tako množičnega turizma, kot pri nas za velike praznike, ni (bilo) nikjer. To kaže, da imamo najbojši standard na svetu, saj je potovanje luksuz, ki si ga lahko privošči le 5% ljudi sveta.
c/ Slovenci imamo največ traktorjev na prebivalca. Kar kaže na medsosedsko skreganost, tekmovalnost, nesposobnost sodelovanja in na 'fovšarijo', ki je postala osnovni 'odnos do sveta' očitno večini Slovencev. A zato je kmetijstvo predrago in nekonkurenčno.

Dejstvo je: Da bi vsi Afričani, Indijci, Kitajci, vsi ljudje tega sveta, živeli na slovenski  'ravni' in v naši 'blaginji', bi potrebovali sedem planetov resursov. In skoraj vsi v Sloveniji jamrajo, da imajo še premalo, se grebejo, za še več, in nič ni več dovolj dobro. In nikoli ni DOVOLJ.

Slovenci smo torej najbolj 'požrten', agresiven, egoističen in zavisten narod sveta. In tako imamo tudi vlado. Zato ni čudno, da imamo največje število dobrih podjetij, ki so v dveh desetletjih 'propadla' in zapustila na tisoče brezposelnih, a hkrati so nam zgradili največ nakupovalnih površin na prebivalca. Trgovin, v katerih nihče kmalu nič več ne bo mogel kupiti. Niti zaposleni v trgovini sami.

In verniki verjamejo, da bo jutri bolje, še več? V neskončnost. Trajno.
Slovenci smo res hecen, popolnoma nerealen narod.
Dobro, da imamo še zadnje upanje. Rekord, ki nas bo rešil. Največ cerkva na prebivalca v katoliškem svetu. Neskončno odpustkov in to-LAŽ-beee.

četrtek, 24. november 2011

REVOLUCIJA PROPADA

Delavce Vegrada, ki jim Hilda ne da plače in nimajo za stanarino, mečejo na cesto kot smeti. Zasedli so 'samski dom'. Študentje so zasedli fakulteto in hočejo od do vratu zapufane države, vse zastonj.

Vsakdo vidi le sebe in ne vidi 'širšega platna'. 'Bori' se le za svojo rit, za 'privilegij zase', a prijatelja v stiski ne vidi. Še sindikat vsak išče le večje pravice le za svoj ceh.

Revolucija zato propada.

Dokler ni solidarnosti in ne bodo zaposleni skupaj na ulici z 'obresposlenimi', ki so jim pokradli in ukinili tovarne, dokler bo vsak ceh videl le sebe, je vsaka revolucija le 'hec' za volkove, ki nas trgajo, nam v brk lažejo in se otročjosti takšne revolucije le smejijo.

Ko bodo intelektualci 'zavzeli' Vegradovo 'delavsko' podrtijo in zahtevali pravičnost do delavca (in priznali krivičnost svoje 'božanske pameti', ki nas je v krizo pripeljala) in ko bodo delavci 'okupirali' univerzo in zahtevali zastonj šolstvo, se mogoče zgodi res kaj dobrega .

Do takrat, ko bodo intelektualci odstranili 'copyright', ki razdvaja intelektualca od delavca...
..dokler ni informacija zastonj in je informacija dostopna le bogatim...
…je vse le peskovnik, kjer otroci gradijo potičke

sreda, 23. november 2011

Za afričane smo belci Turki

Nekdanji kenijski predsednik Jomo Keniata, Titov 'frend' v Neuvrščenih, je nekoč 'staremu' dejal: »Dokler ste bili beli ljudje v Evropi in mi, črni ljudje, v Afriki, smo
Afričani imeli svojo zemljo in vi ste imeli Biblijo. Potem ste prišli in dejali, da ste nam prinesli darilo, ki vodi v Raj. Dali ste nam knjigo, rekli naj zamižimo in molimo k vašemu dobremu bogu. Ko smo odmolili in odprli oči, smo mi imeli le še Biblijo, vi pa ste nam medtem ukradli našo zemljo. In nenadoma smo na naši zemlji postali vaši sužnji.«

Realnost je, da od leta 1492 naprej, z blagoslovom Vatikana, krščanski svet pleni svet in 'belcem' je imperialno obnašanje, 'gospodarjenje' s svetom in plenjenje 'provinc', postalo 'normalno'.
In danes?

Ali ima tudi kamen dušo?

Ateisti oziroma kartezijanski materjalisti zanikajo ves duhovni svet in ne priznavajo duše niti človeku, kaj šele živali ali rastlini ali Zemlji. So ujetniki materjalnega, ‘otipljivega’ sveta. Brezdušno živijo v le materjalnem, preštevljivem svetu številk, kateremu vlada denar…
Za razliko od ‘materjalistov’, večina svetovnih religij ravno ta ‘materijalen del’ Celote preklinja kot ‘mamona, ki te mami v greh’. Posledično ‘v nebo’ poveličujejo le svet duhovnosti. Dušo. Božanstva.
Kdo, če kdo, ima prav?
Ali sploh obstaja takoimenovana ‘duhovnost’? In kaj je, če je, ‘duhovni svet’?
Smo ljudje res brez duše?  Ali pa ima dušo tudi kamen?

Okupirajmo svet ali Osvobodimo sebe?


Gibanje Osvobodimo Sebe in Svet (bančne lumparije, tiranije in zajedalstva) bi izražal pravo namero in vzdušje in zahtevo protestnikov na trgih sveta. Vsaj
sam tako čutim.

A Gibanje 'Okupirajmo Wall Street…….svet', ki pretresa svet, je nastalo v deželi plenilcev in izhaja iz besednjaka plenilske terminologije arijcev! Ki poznajo le winer/looser, gospodar/suženj, vzvišenost/ponižnost, požrešnost/lakoto, a prijateljskega odnosa še nikoli niso 'srečali', spoznali, zato zaupanju, skromnosti, 'srednji poti', kje ni ne faraona ne sužnja, ne dajo niti možnosti.

Okupacija pomeni agresijo, podjarmljenje.
Hočejo obupani ljudje na cesti res še več agresije? Borbe za posedovanje 'svobode'?
Ali pa na trgih osvobajamo trge, banke, zavarovalnice, parlamente, 'svet', tiranov, ki so ga že okupirali in si danes lastijo vse, tudi naše gene?

Sam nočem biti okupator česarkoli in nočem da me kdorkoli okupira!!! Čas je, da rečemo: »Dovolj!« okupaciji. Vsem okupacijam.
 
Če delavski razred pogleda nazaj, lahko opazi, da smo bili delavci še pred dvema desetletjema Ljudje. Doprinašali smo blagostanju družbie Zaslužili smo 'zaslužek' in s 'plačo' gradili hiše, a zadnjih dvajset let smo (bili ?) kapitalistom 'pritiklina stroja', poniževani v "strošek" kapitalista, v »izplen« veletrgovcev in »kolateralno škodo« mednarodnih bankstersko-orožarskih kartelov, katerim danes odkupujemo dolgove?

Ni bilo dve desetletji ropanja Slovenije in poniževanja (okupiranja) ljudstva DOVOLJ?
Ni že čas, da se iz 'stroškov' ljudstvo spremenimo nazaj v Človečne Ljudi? Osvobodimo svet tiranije?
 
To vprašanje in naša skupna namera, da rečemo DOVOLJ pijavkam, ki nam pijejo kri,
kradejo energijo, določajo »Prostor!« in nas ponižujejo v 'strošek', je osnovna energija in usmeritev uporov na ulici, nezadovoljstva vsega človeštva in vzrok mnogih predčasnih volitev.
 
Da »osvobodimo sebe in svet« pohlepa, dvoličnosti, egoizma, in lahko končno zaživimo v svetu prijateljskih medsebojnih odnosov skromno in brez plenilcev, kontrolorjev in izkoriščevalcev,moramo ukiniti vampirstvo, plenjenje in izkoriščanje. In zakone, ki »veliki kriminal, ki ni le lumparija«, dopuščajo, zamenjati s pravično, humano zakonodajo, ki izplenu ne daje prednost pred človeškim življenjem.

Če ti je, bralcu, do človečnosti, pravičnosti in raja na zemlji, če nisi podpornik plenilstva in poniževanja soljudi v 'pest riža', in če sam nočeš biti plen krvožejnih volkov in prevarantskih samopomembnežev, ki ceremonizirajo po svetovnih palačah, razširi to sporočilo.

Od vseh, ki se rinejo danes med poslance, v NOVO VLADO, zahtevaj ETIKO. Kandidate za bodočo vlado je potrebno preverit, ali se strinjajo, da Slovenci ostanemo (Buu)talci kapitalistov, kolateralna škoda plenilcev v bankah in svetovnih inštitucijah. Ali domačih tajkunov. Ali so se pripravljeni upreti 'dejstvu' oziroma zakonu, ki dovoljuje evgenskemu Monsantu 'sprivatizirati' gene rastlin in živali? Nas bodo zavarovali pred posilstvom z gensko zastrupljenimi rastlinami in živalmi? Je pravično, da sta kisik in voda, osnova za življenje, prodajni produkt, dostopna le bogatim?

A ker je le 1 % verjetno, da dobimo s temi volitvami humano, za svoj narod 'skrbečo' vlado, je edina možnost, da 'stvari' v Sloveniji prav stečejo, da sedanjemu sistemu 'demokraciji skreganih strank' (lobijev) vzamemo moč in 'osvobodimo' ljudstvo pijavk, neposredna, brezstrankarska demokracija.

Na svetu so ljudje s srcem. In ljudje brez srca.
Odprimo srcu pot…

NEPOSREDNA demokracija, kjer si ljudje prisluhnejo, se dogovorijo in baza pošilja v vsakem trenutku zamenljivega zastopnika 'navzgor', da skupaj z drugimi predstavniki dogovori in izvrši skupno videnje skupnosti, je edina možnost, da človečnost in modrost naroda'od spodaj' seže do vseh odločitev v Sloveniji. In v svetu.

Nestrankarska demokracija lahko podre piramido zla, 'zlati' matriks, ustavi »veliko svinjarijo«, ki bogastvo ljudstva kot tornado !ZAKONITO! seli 'navzgor' v roke 1% elite, pastirjev, »velikih rib«, ki plavajo v oblaku napuha in hočejo posedovati ves pašnik, vso živino in hočejo da SMO, 'živina', ubogljiva in v štali. Vedno pripravljena na molžo, striženje in zakol.

Slovenci smo imeli modre starše. Niso poznali kletvic. Ne poniževanja. Bodimo jim enaki. (Priporočljivo branje – Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem, Josip Vandot: Kekec)

Peticijo za NEPOSREDNO DEMOKRACIJO lahko podpišeš 
http://www.change.org/petitions/podaniki-in-vlada-republike-slovenije-spremenimo-posredno-demokracijo-v-neposredno-demokracijo

ponedeljek, 21. november 2011

Družba, izplen in psihiatrija

Pred leti sem se šel malo novinarja za Ekorego in prosil sem znane psihologe in psihiatre, ako upajo potrdit, da je naša družba normalna. Nihče mi ni odgovoril, razen pokojnega Ruglja, ki je dejal, da ni. Da bi vsak Slovenec moral vsak dan seksati z vsaj štirimi ženskami. Bog mu daj pokoj.

Ali mi lahko odgovorijo psihologi in psihiatri danes? Postavljam njim in vsem nam, ljudstvu, javno vprašanje: “So zasvojenci z denarjem, ki posedujejo milijarde in nikolii ne znajo reči “Dovolj!”, normalni ljudje? Ni kleptomanija bolezen?”

Družbeni trend trenutno otroke uči, da je človečnost bolezen duha. Da so humanisti bili vedno in so tudi zdaj, teroristi, nevarni družbi. In da je nečlovečno obnašanje do ’spodnjih’, seveda ‘dobro’, pozitivno, normalno. A mene vseeno gloda vprašanje: “So zasvojenci z denarjem, močjo, res manj nevarni za družbo od zasvojencev z alkoholom ali s travo?” In ko pogledam, koga zakon najbolj preganja, se resno sprašujem: “Smo res vsi normalni? Je normalno bije tolerantno do netolerantnih?”

Poglejmo današnje dogajanje. V grebatorskem darvinističnem sistemu zmagovalec/’mrtev’, kjer trenutno sedaj ’smo’, so egoizem, izplen in grebatorstvo največje vrednote in posledično se sebični dobičkolovci z vsemi sredstvi, preko zlob(ira)nega parlamenta, z uvajanjem nedemokratičnih zakonov, egoistično borijo proti enakim možnostim za vse ljudi sveta. Zagovarjajo kapitalizem oziroma klepto-plutokracijo kot edini ‘dober’ sistem. Zato otrok poštenih in nepohlepnih, v tranziciji neobogatelih staršev, v Sloveniji že ostaja ‘nešolan bebec’. Brez možnost za izobrazbo. Brez možnosti za socialno varnost. Pravno mrtev (brez odvetnika!) od rojstva. Brez vsake možnosti zgadit si varen dom (zm anj kot 400 EUR mesečno?).

In vlado zanimajo le davki in lastne plače. Obdavčiti hočejo vsak premik državljanov, vsak požirek vode in vsak dihljaj ter prdec ljudstva; a/in se istočasno otresti vseh odgovornosti in obveznosti do (fizičnega in in intelektualnega) delavca oziroma delojemalca, pa ‘če srkne cel svet’. In delodajalci hočejo še poceniti delavno silo in sebi znižati ’stroške’/zvišati dobičke, povečati svoj ‘imperij’.

Grozljivo dejstvo ’stanja’ ponazarjaja trenutni ‘normalni’ besednjak: Delavec je postal ’strošek’ izplenolovcev in ‘izplen’ beseda 21 ’stoletja’….

Plenjenje je navkljub (še vedno) humanistični ustavi uzakonjeno, plenilci so zaščiteni kot medvedje, a ljudstvo je le ‘kolateralna škoda’, ovce, ki jih strižejo tajkunski bankirji, zavajajo lobisti – strankarski politiki.
In vse to je postalo ‘normalno’….
…………………….

Kaj se zgodi, ko kdorkoli od ‘ovc’ opazi bolanost matriksa lovec/plen, in ga šokira rakavost družbenega dogajanja in posledično enostavno zavrnne zajedalsko-izkoriščevalski predatorski medsebojni odnos, katerega plenilska elita zakonsko zapoveduje kot ‘normalnost’? Ko sprevidi, da mavrice ni moč niti posedovati niti prodati, in ko se mu od bolečine ob opazitvi norosti brezobzirne trgovske družbe zblodi?
Kaj se zgodi, ko ‘norček’ spozna prevarantstvo ‘odrasle družbe’, ki si domišlja, da je dobra in normalna? Ko nepokvarjen otrok opazi ‘ne-normalno agresijo’ družbe in se posledično upre ‘biti nor’ oziroma krut, kot so grebatorjski odrasli? Ko otrok noče postati rakava celica in odkloni odnos vampir/krvodajalec kot ‘izbiro svojega življenja’ ter od šoka zakriči, zatuli »Dovolj moral! Nočem ukazov! Nisem številka! Nisem ovca! Konec ‘živinoreje’! Hočem etiko! Netlačenost!! Dovolj posilstva«???

Ko je otroku ‘dost’ uboganja in sledenja norosti odrasle družbe in se odloči zbežati proč…., ven iz matriksa bolanih staršev v ‘zdravje’? In iz obupa ter odpora pade na ‘igle’ ali v sod žganja…, kaj se mu zgodi?

Ko se odraščajoč otrok, vraščajoč se v brezsrčje zmagovalce in izplen častečega odraslega sveta, upre agresivnemu ‘očetu’ in udari ‘gospodarja’ nazaj, kaj se mu zgodi?
———————–

Takšnega ‘odtrganca’ ‘zdravi’ odrasli takoj proglasijo za shizofrenika in agresivca/depresivca ter ga odpeljejo k psihiatru, da mu ’specialist za duše’, ‘norcu’, naravna glavo nazaj v rakavo (?pravo – right – ‘desno’?) smer, da mu pomaga sprejeti čaščenje parazitskih vrednot vele-posestniške piramidalne družbe za ‘normalnost’. In premagati stres, ki je posledica krivičnosti zlate piramide!?!)

In ko ga ‘šrink’ utiri in prilagodi nazaj v ?zdravo? grebatorsko olimpijsko družbo med ‘normalne’ spoštljivce, povzpetniške ritoliznike, plezajoče proti viru moči in proti bogastvu?

Ko otrok sprejme ‘normalnost’ odnosa avtoriteta/bebec, zmagovalec/poraženec, gospodar/suženj, pravoveren/heretik, in ko postane zopet ambiciozna povzpetna rakava lokalpatriotska celica, ubogljiv morilec na ukaz generala ali verskega voditelja, požrešen spoštljivec posvetnih in cerkvenih avtoritet in dvoličen skrivač? Ko otrok postane normalen shizofrenik, ki se ‘višjim’ klanja in ‘nižje’ brca, takrat psihiatri zatrjujejo, da se ‘zblojenemu otroku’ izboljšuje, mar ne?

Noro, ne?

Zakaj psihiatri in predvsem starši, ki trdijo, da otroka ljubijo in mu hočejo ‘dobro’, otroku ne povedo resnice, da otrok vidi prav? Da z otrokom, ki se krutosti in nasilju in stremuštvu upira, ni nič narobe in da je svet vojn/izplena, naše dandanašnje vsakdanje dogajanje, nenormalen svet, ker mu vladajo agresivni egoistični oholi norci, bolani psihotiki?

Zakaj psihiatri lažejo otrokom, da je odrasla družba zdrava in ‘neprilagojen’ otrok bolan? Zakaj nikdar šrinki /psiho-terapevti/ ne rečejo: »Družba ni zdrava. Odrasli s(m)o zblojeni. Pogoltni egoistični Narcisi, ki dirigirajo ovčjerejo in molzejo ovce, so brezsrčni prasci. Vidijo le sebe oziroma svoj cil – bogastvo in moč zase. Čeprav o sebi vsi odrasli trdijo, da so nosilci ‘kulturne družbe’, ekskluzivizem v dejanjih ljudi kaže na njihovo primitivnost. Omejenost. Pasjost. Volčjost. Za razliko od odraslega grebatorskega sveta alfa samcev in samic, ti, otrok, gledaš še nekoristolovsko, in zato vidiš celostno. Nepristransko. Zato ostani kot si, pojdi v svet s svojim nezaplankanim srcem in s svojo skromnostjo in modrostjo razsvetli še odrasle, že v dvoličnost zapadle otroke. Ni ti treba zmagati v grebatorstvu. Nikogar ti ni treba ugrizniti za nagrado ali iz strahu pred prezirom staršev ali pred ‘božjo’ palico…«

Tega ‘dušebrižniki’ ne morejo izustiti, vse dokler so sami steber te darvinistične arijanske hierarhične piramidalne norosti, steber vzvišenosti in pohlepa ‘visoke družbe’, na kar kažejo že njihove ’skromne’ cene in odnos do ‘bolezni’ in bolnika. Zdravijo le, če so za delo bogato plačani, drugače jim je vseeno, če se svetu meša?

A psihiatri so le eden od temeljnih stebrov za vzdrževanje ‘dvolične norosti’ družbe – odnosa vampirji/krvodajalci, high society/raja. Poleg njih stojijo tudi zdravniki, ki zadnje čase vse manj triažirajo po stopnji poškodbe, in vse bolj po merilu bogat/odpisan. In ‘vsevedni’ šolniki, ki zdrave, uporne, radovedne, žive (a za nadzornike ‘hiperaktivne’) otroke ‘kulirajo’ s pomirjevali v pasivno sledenje. Pasje uboganje. In poleg šrinkov in učiteljev in zdravnikov, status-quo ‘držijo’ tudi naduti politiki, tako cerkveni kot posvetni, brezsrčni pravniki in ekonomisti in zasanjani znanstveniki, vsi vzvišeni in nezmotljivi ‘diktatorji mišljenja’ in ‘diktatorji akcije’. Vsi že odrasli?
—————–

Vsi ‘normalni odrasli’ ljudje sveta so spoštljivci, nesamostojne ‘ovce’. Še vedno verjamejo v hierarhijo, v ’sveti red’, v uboganje ’svetih piramd’, ‘svetih besed’ in/ali ‘svetih številk’. ‘Štempljev’ in ©®.
In ko advokati ®© pridejo v vlado? Ko se ‘normalni’ vampirčki organizirajo v stranko in prično ljudstvu in vsem otrokom programirati religijo in ukazovati prihodnost in cuzati kri? Ko takšno početje postane ‘normalnost’ družbe’? Dobimo kaj?

Shizofreno družbo? V napuh/bedo hitečo zavistno, pohlepno, prestrašeno deželo? Slovenijo danes…?
Slovenijo, kjer Kekec izgublja bitko, a Rambo zmaguje.

Smo res vsi duhovno zdravi, normalni?
Je tebi res vse laganje, zavajanje, varanje, plenjenje, morjenje, povzročanje ‘kolateralne škode’, normalno? Je netoleranca do netolerantnih netoleranca?

sobota, 19. november 2011

Tiranija > strankarska demokracija > neposredna demokracija

Obstaja na svetu navpični, tiranski, hierarhični sistem odnosov gospodar/hlapec.

A obstaja tudi vodoravni, človečen, enakovreden, prijateljski sistem medsebojnih odnosov, o katerem 'sanjajo' vse svete knjige sveta; in duhovni ljudje kot Ehnaton, Mahavira, Buda, Sokrat, Jezus, Frančišek, Gandi, Krishnamurti
so ga oživeli z dejanji.

V antičnih Atenah, kjer je bila demokracija s Solonom 'rojena', je bila tiranska piramida faraon/suženj prvič podrta in človek je prvič dobil volilno pravico, pravico do individualnosti. Svobodo samostojnega razmišljanja in prostovoljnega
sodelovanja.

Grki so volili 'idejo' in demokracijo so se šli resno. Kdor je nekaj predlagal in dobil mandat, da izpelje, je bil kaznovan, če obljube ni izpolnil.

Vojskovodja Miltiad, zmagovalec Maratonskega polja, je premagal desetkrat
številčnejše Perzijce. Največji junak Aten, je bil le nekaj mesecev kasneje kaznovan z izgonom iz Aten in sam je moral plačati svojo 'neizpolnjeno obljubo'. Po zmagi na Maratonu je namreč obljubil, da bo kaznoval otočane Parosa, ker so bili na strani Perzijcev, zanj »izdajalci«. Ekspedicija je propadla in nobena prejšnja slava ni zalegla kot opravičilo…

Danes demokracija ni resna.
Obljubljajo in nihče nič in nikomur ni odgovoren za neizpolnjeno.

Ukinimo tiransko piramido neodgovornih, ki jo posredna demokracija brez odgovornosti do ljudstva, omogoča.
Zahtevajmo NEPOSREDNO DEMOKRACIJO. Naredimo korak naprej proti samostojnosti in neposrednemu soodločanju oziroma 'korak nazaj', kajti neposredno demokracijo (brez sužnjev, za razliko od Aten) smo Slovenci nekoč že dobro poznali.

Neposredna demokracija je slovenska (slovanska) tradicija. Svobodni kmetje s(m)o na knežji kamen 'postavili' najmodrejšega kmeta neposredno. Ta je ljudem bolj svetoval kot vladal, vse dokler nam ni svobode in neposrednih volitev ropar, Najmočnejši meč. Imperijalisti. Habzburžani.

Postanimo spet svobodno, netlačeno, 'modro' ljudstvo, kot smo bili nekoč in prenehajmo biti podaniki strank. Lobijev.

Mandatna demokracija, strankarska demokracija, kjer si volimo nezamenljive
tirane, se je izkazala za skorumpirano. Strankarski politiki se  do nas obnašajo kot do ljudi le na volitvah. Na volitvah obljubljajo nebesa, govorijo »Država smo ljudje,« in nato štiri leta med seboj bijejo neusmiljeno bitko za proračun, »izplen iz ljudstva«, a na ljudstvo zlivajo gnojnico. To je vse kar počno. Njihov odnos do nas nam kaže njihovo obnašanje. Imajo se za čisto zlato in se nagrajujejo in posipajo z zlatom, a mi smo jim gnoj, strošek, 'lenuhi', 'državi nekoristni', 'luzerji', zato nas nagrajujejo z blatom in nam, ne sebi, zategujejo pas.

Na svetu so ljudje s srcem. In ljudje brez srca.
Odprimo srcu pot…

NEPOSREDNA demokracija, kjer si ljudje prisluhnejo, se dogovorijo in baza pošilja v
vsakem trenutku zamenljivega zastopnika 'navzgor', da skupaj z drugimi
predstavniki dogovori in izvrši skupno videnje skupnosti, je edina možnost, da človečnost in modrost naroda'od spodaj' seže do vseh odločitev v Sloveniji. In v svetu.

Neposredna demokracija lahko podre piramido zla, 'zlati' matriks, ustavi »veliko svinjarijo«, ki bogastvo ljudstva kot tornado !ZAKONITO! seli 'navzgor' v roke 1% elite, pastirjev, »velikih rib«, ki plavajo v oblaku napuha in hočejo posedovati ves pašnik, vso živino in hočejo da SMO, 'živina', ubogljiva in v štali. Vedno pripravljena na molžo, striženje in zakol.

Hvala za pozornost in lep dan
miha jensterle

Peticijo za neposredno demokracijo lahko podpišete na
http://www.change.org/petitions/podaniki-in-vlada-republike-slovenije-spremenimo-posredno-demokracijo-v-neposredno-demokracijo

sreda, 16. november 2011

Poznamo štiri psihološke profile ljudi

Obkrožajo nas tirani, sužnji, povzpetniki in svobodnjaki...


         Poznamo štiri psihološke profile ljudi, ki določajo vzdušje in medsebojni odnos družbe...
...obkrožajo nas ljudje, katere lahko opišemo kot 'tirane', 'sužnje', 'povzpetnike' in 'svobodne ljudi'...
...in bivati v vzdušju TIRAN/SUŽENJ, v grebatorskem vzdušju ali v vzdušju prijateljstva, je velika razlika, mar ne?

       A – tiran si nečimrno domišlja, da je le on bog (neskončno), a vsi ostali obdajajoči so nič (0). Posledično vse 'druge' vidi kot manjvredne in jih, 'sužnje', brezsrčno izkoristi za svojo korist.. Domišlja si, da ima pravico 'komande' in vsako suženjsko nepokornost pravico kaznovati. Vzvišeno sliši ‘gospodar’ le svoj 'načrt' (božji načrt?) in si jemlje vso pravico nad ‘živino’. Njegov cilj posrka sužnjem življenjsko energijo kot vampir, saj jim
določa misli, pot in ukrade ves čas. Nikoli ne prisluhne bolečini ‘delavne sile’, ki ga ponižana in zatirana, streže.

Spoznanja posameznika so darilo vsemu človeštvu


Svoboden človek, nepristranski opazovalec ćudeža bivanja, ima možnost nepogojene izbire samo-svoje poti. Lahko gre in je neomejevan v gibanju in raziskovanju. Edino krmilo je svobodnemu človeku nepristransko srce, in nesporna omejitev so-upoštevanje vsega obdajajočega - ETIKA.
In edina pravica, ki jo svobodnjak ima, je nesporna pravica (in dolžnost), da se upre vsakemu krivičnemu ukazu n dejanju. Vsakemu ekskluzivizmu.

Biti svoboden v svetu čaščenja ekskluzije? Privilegijev? Moči?

To ni lahko.
Odločnost živeti v času, katerega ne zapolnjuje tuj 'Moraš!', in se gibati v prostem (neposedovanem) prostoru, zmorejo le redki.

Stopiti iz zgodovine, pomeni prvi korak k svobodi duha

Genetiki trdijo, da je obnašanje človeka zapisano v genih.

Je res?

Mogoče pri živalih. A pri človeku prav gotovo ne. Vsi 'janičarji' tega sveta to 'znanstveno' teorijo zanikajo. Če vzameš otroka poljedelcu, iz njega lako 'narediš’ lovca. In obratno.

Večina butalosti se torej naučimo skozi vzgojo. Od staršev. In širšega okolja.

Otrok

'Zakaj?' sprašuje otrok po vzroku,
'za kaj?' sprašuje odrasel po posledici – nagradi - cilju...

Otrok  se rodi v varno, zaupljivo materino 'žensko' vzdušje tankočutnosti, brezpogojne ljubezni, topline in nežne varnosti,
nato pa se 'prebija skozi življenje' proti trenutku smrti skozi brutalni mačistični svet agresivnih, med seboj neprestano pretepajočih se tekmujočih odraslih (Alfa samcev in Alfa samic?), ki tekmujejo kdo ima večjega...

Ni to usoda vsakega otroka?


Nedolžnemu otroku je vse na svetu novo, še neprepoznavno, očarujoče, zanimivo, živo. Začudujoče lepo in skrivnostno. Obdajajoči 'svet' otrok doživlja kot tekoče, spreminjajoče se čudo. Krava Liska je otroku magična, ne vidi je še tako kot oče: kot dobiček/šnicel. Niti se je ne boji. Zato se z njo in teličkom igra in se z njima 'crklja'.