nedelja, 27. november 2011

Oblast in ETIKA


Vse vlade in vse ‘službe’ po vrsti se etičnemu, bratskemu, demokratičnemu odnosu upirajo. Hočejo ukazovati kaj ljudje morajo/ne smejo, a o tem 'kaj dogaja', ljudi nočejo obveščati. Držijo ljudi v 'temi', 'de(a)lajo' za zaprtimi vrati in javnost z mediji – imformacijo le manipulirajo. Plašijo in/ali mamijo. S korenčkom ali palico. In če ne gre otrok v 'matrix' 'zlepa', mu 'pomaga' avtoriteta s palico. Duhovno ali fizično bolečino.

Ukazujoči vedno zahtevajo in zagovarjajo od uslužbencov ubogljivost oziroma moralo – lojalnost in profesionalnost in uniformiranost - in od podrejenih 'kri' – 'prispevke'. 'Onikajo' sami sebe. "ONI" vedno hočejo 'TAKOJ", Niso ne tolerantni ne strpni in še manj dobri do ljudstva. Vzvišeni pridigajo 'ljudstvu o ponižnosti in od 'spodnjih' zahtevajo "ponižnost" in pridigajo "potrpljenje", "strpnost", a besede "SKROMNOST" ne boste nikoli slišali iz njihovih ust.

Vsak delavec v podjetju naj bi, po logiki multinacionalk, prenehal biti državljan npr. Slovenije in postal lojalen 'državljan' korporacije ter jo profesionalno ter celo fizično podpiral, pa čeprav le-ta deluje popolnoma protidržavno in protinaravno in nehumano - pa čeprav slabša pogoje za življenje na planetu vsem ljudem in živalim in rastlinam.
In vsak podrejeni naj bo lojalen ‘zvest pes gospodarju’, pa čeprav le ta laže ljudem, goljufa kupce, krade neukega ali ubija nedolžnega. Rabelj ne sme imeti usmiljenja do nedolžne žrtve. In služkinja naj bo zdresiran, profesionalni sesalec. In batler naj se priklanja in profesionalno gospodu natoči kozarec. In vojak naj profesionalno, brez misli, ubije nemočnega na ukaz.

'In gosposka kasta bo ostala gosposka. To se ne bo nikoli spremenilo!’, na vekov veke!" pridigajo z vrha piramide križa in navzdol ohole glave v vseh vladah sveta, tako bogati tradicionalisti kot uspešne darvinistične ‘zvezde’, ki so si izplen ravno nagrabile. Oboji zahtevajo ‘ordnung und disciplin’ v ‘svoji’ štali. Mir v 'piramidi'. Hierarhični sistem odnosov. Hočejo brezsrčne avtoritete še naprej ukazovati in poniževati ubogajoče 'otroke' .

Uniformiranost pomeni popolno podreditev družbenim kastam. Trenutno to pomeni podreditev sistemu vrednot predatorsko usmerjene neo-buržuazije. In profesionalnost jim, veletrgovcem in velekapitalistom pomeni exkluzivistična podrejenost zastavljenemu cilju oziroma brezčutnost do vsega, razen do (njihovega) cilja. V imenu sebičnega cilja države ali multinacionalke ali religije je ‘profesionalcu z licenco’ dovoljeno tudi moriti. Oziroma če ne ubije, je 'mrtev'.

Avtoriteta povsod zahteva pokornost 'ovc'. Vsak drugačen pogled od uradnega - hobbsovsko-makjavelianskega, 'darvinističnega' na 'zahodni hemisferi', kjer izplen opravičuje holokaust, in teokratskega, kjer 'bogovi' kamenjajo ali zažigajo 'heretike', na 'vzhodni hemisferi' – je označen kot herezija in 'izdaja vrednot' celotne civilizacije. Vernik 'mora' braniti 'boga', in plenilec si 'mora' zpleniti izplen.

Osebna svoboda, ustvarjalna samo-iniciativa, svobodomiselnost otroka, so danes od vseh oblastnikov sveta, ker vsi zahtevajo absolutno pokornost ‘sebi’ oziroma njihovemu ukazu, obsojene kot 'terorizem'. Vsak upornik proti njihovi 'viziji', piramidi nad piramidami, je zanje ‘terorist’. Vsakega otroka, ki se rodi, njihova 'pamet' vidi kot pogojnega terorista, saj lahko ‘preživi’ poniževanje in ukalupljanje v sužnja ter postane upornik proti ‘piramidnem redu’. Proti uveljavljeni hierarhiji gospod/sluga. Toda za največjega terorista je danes, ker ruši sadistični imperialstični sužnjelastniški red Busha, na zahodu proglašeno usmiljenje. Sočutje. Socializem. Humana družba, kjer je egoizem preteklost in skupno dobro vodilo družbe.

Tudi Slovenska neo-fevdo-kapitalistična vlada ne pozna več sočutja do ‘svojega’ naroda in ji je dobro za skupnost postalo zadnja skrb in bogastvo Slovenije, nekdaj 'skupno dobro' vseh Slovencev, pogača, ki jo plenijo.. Po vzoru imperialističnega 'vrednotenja', je socialni čut, sočutje, človečnost, človeško dostojanstvo, obesila na sramotilni steber; in mimogrede zaupljivim volilcem pokradla že skoraj vse nedavno še skupne dobrine.

Opazujemo lahko, kako slovenski oligarhi, za ceno izdaje interesov ljudstva Slovenije, hitijo vstopati v prestižne mednarodne »klube«, a ljudstvu ne prisluhnejo več, če le-to množično ne grozi z ulice. V Evropi se predstavniki Slovenije obnašajo kot ponižni, uslužni Slovenceljni, vedno pripravljeni razvrednotiti svoj narod, a v Sloveniji se kažeji kot steber evropske demokratičnosti.
Opazujemo lahko, kako slovenski parlament uzakonja le še ozke interese ozke finančne svetovne in slovenske buržazije, katere blaginja temelji na brezobzirnem ropanju dežele slovenske in njenih državljanov, moč na krutosti policije in vojske, in pravo na protiustavnih zakonih oziroma ekskluzivnih koncesijah, ki opravičujejo ‘pravično’ oholo poniževanje in 'cuzanje' obrezpravljenega delovnega ljudstva sveta.
Opazujemo lahko, kako slovenski ekonomski in finančni sistemi - podjetja, banke, zavarovalnice – 'emigrirajo' izpod narodnega davčnega nadzora. Slovenski denar beži v žepe bogatih mednarodnih dobičkolovcev, a za vse ‘težave’ vlade, za prazno državno blagajno in za vse večjo revščino ljudstva je danes, kot pravi oblast, kriv dežurni krivec - sočutni socializem.
Opazujemo lahko, kako anti-socialno uperjeni oblastniki neprestano Sebi delijo nove in nove koncesije (kljub protiustavnosti  uzakonjene privilegije, ki onemogočijo vsako zdravo konkurenco in omogočajo kraljevsko dosmrtno rento!), vso težo sociale pa, oblastni vlagatelji in nadzorniki, danes ‘zakonsko’ s svojih pleč (delodajalca) prelagajo na plačo delojemalca oziroma priložnostnega delavca, kateremu poleg tega neprestano 'dogovorno' nižajo plačo.

Slovenski birokrati posiljujejo ETIKO in preprečujejo pravičnost in humanizem z vsakim novim protiustavnim zakonom, ki uzakoni koncesijo oziroma privilegij = izključno pravico. ©®. Vse, kar počno je, da ‘profesionalizirajo svojo mrežo nadzora’ in vse bolj ozkosrčno ožajo pas ter možnost za socialno varnost, samostojnost in samosvojo ustvarjalnost so-državljanom.

Ni čudno da delavno ljudstvo Slovenije, kot tudi velika večina Američanov in preostalega delavnega ljudstva sveta, crkuje. In je vse bolj razjarjeno. In jeza se krepi, da udari ‘nazaj’.


Slovenska vlada od ‘osvoboditve’ naprej ‘svojemu’ ljudstvu ne pomaga k razvijanju lastnih potencialov. Ne podpira malega ustvarjalca, podpira le elito in zraven zatira vsa prizadevanja ‘malega’ človeka, katerega ropa tako duhovno kot materialno.

Materjalni rop lahko opazuje vsakdo, ki opazuje bogatenje elite s krajo 'bivšega' skupnega premoženja in spremlja navpični pretok kapitala oziroma beg bogastva od 'malih' delavcev k 'velikim' posestnikom v Sloveniji. In od držav v žepe banksterjev. In njihovih oprod, menadžerjev multinacionalk in držav. V svetovnem merilu: 'Multimiljarderji sveta so le v letu 2003 povečali svoje bogastvo za 36%!', govori Forbes report marca 2004. In prav za toliko so osiromašili že tako in tako revni!

Duhovno pa vlada slovensko deželo ropa že samo s tem, ko preklinja sočutje in prepoveduje prijateljski odnos med ljudmi. Z zakonom prepoveduje dobrososeske odnose, saj SOSED SOSEDU NE SME VEČ POMAGATI. Pomagati sosedu, brez da bi plačl davek faraonu, je prekršek, ki ga država kaznuje.
Hallo?
In s tem, ko vceplja v otroke in ljudi darvinistično borbenost, tekmovalni egoizem razdvaja in krega ljudi, ubija dobrososedske odnose in podpira oziroma opravičuje grobo razredno razslojevanje na bogataš/žrtev, vojak/civil, katerega povzroča vdor 'trdega' vojaškega imperializma Busheve 'božje' administracije. Ko tudi sama zahteva odnos vlada/ljudstvo, bogataš/sluga in štemplan/bebec, gospodar/hlapec (!!!!Hura Kmetija, gospodarji, hlapci in fevdalci) kakršnega nam vsiljuje 'mehki' parlamentarni imperializem Evrope, s tem svojim oholim obnašanjem razdvaja in krega slovenski narod v medsebojne nasprotnike in uničuje vzdušje zaupljivosti in skupnosti - skupno zavest slovenstva, ki je Slovenijo v osnovi ‘ustvarilo’.
-------------

Škoda, ki jo oblast povzroča, je posledični duhovni in etični kolaps – smrt 'srca' v Sloveniji. Sočutje je postalo herezija, sožitje zakonsko prepovedano, in prijateljski odnos v Sloveniji zamira. Kar se odraža v povečani brezčutnosti do sočloveka, v povečanem pohlepu, zmanjševanju delavskih plač, nestrpnosti in kriminaliteti.
S sprejemanjem protiustavnih nedemokratičnih oziroma nehumanih zakonov, ki jih neo-imperialistični ‘dobrodelni’ Nato in WTO, ter neo-kapitalistična ‘pravična’ EU ter  MMF Sloveniji vsiljujejo, vlada podpira odnos ‘močnejši ima vedno prav/šibkejši je brezpraven’, ki danes ubije vsak poskus 'šibkega' slovenskega državljana in doraščajočega otroka, da bi zaživel 'svoj svet' in začel 'na svoje' ter 'zlezel' v udobje srednjega razreda, saj le-ta, z vzponom korporacijskega imperializma in odnosa bogataš/suženj, ravno zamira.

Imperialistični sistem medsebojnih odnosov, ki ga vlada uzakonja Slovencem, že močno najeda in bo uničil poleg slovenskih malih kmetov in delavcev tudi ves srednji razred, nastal ob slovenski osamosvojitvi, in velika večina prebivalstva bo osiromašena pod življenski minimum. To dokazujejo gigantske multinacionalke kot Novartis, ki dirigirajo poti farmacije, prehrane in ekonomije.


Nekoč, v ‘prekletem socializmu’, je trgovec prišel do vsakega kupca in mu nudil blago. In vsakdo je šel do trgovine lahko peš, ker je bila za vsakim vogalom. A premeteni veletrgovci so ponudili ‘robo’ preko medijev, skladišča so spremenili v trgovine in, kako zvito, s propagando namamljeni kupci niso niti opazili, da so stroške razvoza trgovci ‘prenesli’ na potrošnika in stroške dovoza na proizvajalca. Nastali so trgovski centri in danes moraš do ‘centra’ z avtom, a človek z dežele, brez prevoza, danes ne more več niti do soli... Mirko Tuš pa se bo 's prišparinim bencinom' peljal na Luno!!!haha

In zaradi različnega popusta na količino, ki ga velikim trgovcem dajejo proizvajalci (kar je osnovni vzrok propada vseh 'malih'), mali trgovci niso več konkurenčni. Mali trgovec kupi npr. čevlje od proizvajalca za 1o eur, Merkator po 9. In nastavi ceno 9.99. Mali trgovci posledično propadajo po tekočem traku in v Šparu (Merkatorju, Tušu) delajo potem kot sužnji. Za minimum. Tudi ob nedeljah. (proizvajalci naj vsem prodajajo za isto ceno, pa bodo mali trgovci spet zaživeli!!jupi!!!)

A vse poti vodijo zaslepljenega potrošnika danes v 'poceni' Špar. Potrošniška mrzlica kuha ljudi. In vsak 'poceni' kupec Špar podpira in ‘gradi’ in mu s tem daje tudi politično moč, a istočasno svojega soseda, malega trgovca, s svojim početjem sesuva in mu ‘pomaga’ med pravno mrtve reveže. Zato mogočni Novartisi lahko pišejo zakone državi in ne država Novartisom; in je vsaka samoiniciativa posameznika vnaprej obsojena na propad.

Banksterji, Finančne korporacije kot so MMF, SB, EB, sesuvajo danes proračune bank suverenih držav in kradejo in 'pufajo' in obrezpravljajo ljudi džav EU in Amerike. Kot so to storile že v 'tretjem svetu.
Velike ribe 'žro' male ribe. Ljudstvo sveta sesuvajo tako tuji kot domači ‘velikani’ kot ‘dobra zaščitnica’ korporacij – država s svojimi protiustavnimi zakoni. In Špari ‘žrejo šibke’ in meljejo manjše. V še manjše. V ‘zastonj’ delavno silo.

Dogaja se, pred očmi v nakupe zagledanega ljudstva, izdaja slovenskega ljudstva in protiustavna monopolizacija možnosti; in vsako odstopanje od krvoločne poti, ki si jo zamišlja peščica požrtnih elitistov, se kaznuje kot izdaja. Zato trenutno hlapec Jernej ne more pričakovati niti miru niti blaginje, a še manj zaščite ali pomoči od vlade niti pravičnosti od sodstva v Ljubljani. Za oblast je ljudstvo mrtvo in ljudskost mrzka.

Kaj nas torej še čaka?
Kakšna je prognoza ‘vremena’ za prihodnje, ko osveščeno in obrezpravljeno ljudstvo, ki le od časa do časa kriči le s ceste, nima več pravne besede in možnosti vpliva na svojo usodo?
Kakšno usodo oziroma ‘vlogo’ so nam, ljudstvu, ‘gospoda’ namenili?

Demokracija skreganih strank, kjer si volimo nezamenljive tirane, se je izkazala za nesposobno in skorumpirano. Kot do ljudi se strankarski politiki z nami obnašajo le na volitvah. Na volitvah obljubljajo nebesa, govorijo »Država smo ljudje,« in nato štiri leta med seboj bijejo neusmiljeno bitko za »Izplen iz ljudstva«, a na ljudstvo zlivajo gnojnico. To je vse kar počno. Njihov odnos do nas nam kaže njihovo obnašanje. Imajo se za čisto zlato in se nagrajujejo in posipajo z zlatom, a mi smo jim gnoj, strošek, 'lenuhi', 'državi nekoristni', 'luzerji', zato nas nagrajujejo z blatom in nam, ne sebi, zategujejo pas.

NEPOSREDNA, brezstrankarska  demokracija, kjer si ljudje prisluhnejo, se dogovorijo in baza pošilja v vsakem trenutku zamenljivega zastopnika 'navzgor', da skupaj z drugimi predstavniki dogovori in izvrši skupno videnje skupnosti, je edina možnost, da človečnost in modrost naroda'od spodaj' seže do vseh odločitev v Sloveniji. In v svetu.
Neposredna demokracija lahko podre piramido zla, 'zlati' matriks, ustavi »veliko svinjarijo«, ki bogastvo ljudstva kot tornado !ZAKONITO! seli 'navzgor' v roke 1% elite, pastirjev, »velikih rib«, ki plavajo v oblaku napuha in nam hočejo zapovedovati 'prostor', hočejo posedovati ves pašnik, vso živino in hočejo da SMO, 'živina', ubogljiva in v štali. Vedno pripravljena na molžo, striženje in zakol.

Slovenci smo imeli modre starše. Niso poznali kletvic. Ne poniževanja. In neposredno so si izbirali vodje. Bili so svobodni. Postanimo jim podobni.

Priporočljivo branje – Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem, Josip Vandot: Kekec

Peticijo za NEPOSREDNO DEMOKRACIJO lahko podpišeš na
http://www.change.org/petitions/podaniki-in-vlada-republike-slovenije-spremenimo-posredno-demokracijo-v-neposredno-demokracijo

Ni komentarjev:

Objavite komentar