sreda, 16. november 2011

Poznamo štiri psihološke profile ljudi

Obkrožajo nas tirani, sužnji, povzpetniki in svobodnjaki...


         Poznamo štiri psihološke profile ljudi, ki določajo vzdušje in medsebojni odnos družbe...
...obkrožajo nas ljudje, katere lahko opišemo kot 'tirane', 'sužnje', 'povzpetnike' in 'svobodne ljudi'...
...in bivati v vzdušju TIRAN/SUŽENJ, v grebatorskem vzdušju ali v vzdušju prijateljstva, je velika razlika, mar ne?

       A – tiran si nečimrno domišlja, da je le on bog (neskončno), a vsi ostali obdajajoči so nič (0). Posledično vse 'druge' vidi kot manjvredne in jih, 'sužnje', brezsrčno izkoristi za svojo korist.. Domišlja si, da ima pravico 'komande' in vsako suženjsko nepokornost pravico kaznovati. Vzvišeno sliši ‘gospodar’ le svoj 'načrt' (božji načrt?) in si jemlje vso pravico nad ‘živino’. Njegov cilj posrka sužnjem življenjsko energijo kot vampir, saj jim
določa misli, pot in ukrade ves čas. Nikoli ne prisluhne bolečini ‘delavne sile’, ki ga ponižana in zatirana, streže.


      B – suženj (0) je vedno ponižen in do 'gospode' spoštljiv. Vzgojen ali ukročen v čutenje manjvrednosti, je vedno prestrašen in posledično nesamostojen. Nesamozavesten. Ponižanje in poniževanje je bil že sprejel za neizbežno 'normalnost', saj je bil sprejel hierarhični kastni red in svoj ‘status sluge’, za dokončno nespremenljivost. In ‘gospodarje’ za stalnico. Stoično trpi krivičnost ‘gospodarjev’ in ne upa si razmišljati samostojno. Drži se vsiljenih mu plotov in v njegovi zavesti ni več upanja po samostojnosti, svobodni pozornosti, zato nebogljeno potrebuje 'pastirja' ali voditelja.
Njegove misli in dejanja in doživljanje sveta zapoveduje zato naključni tiran, duhovni ali posvetni 'nadzornik' ali samoizbrani 'guru'.

Tako tiran kot suženj ne dvomita v 'usojenost kaste', zato ‘usodo’ le izpolnjujeta. Najboljši ‘živ’ primer je hindujska Indija. Navpični red je ‘zabetoniran’ - določen z rojstvom. Piramida je 'večna'. Kaste ‘stojijo’. Prehod v višji razred ni možen. Zato povzpetništva oziroma rivalstva med kastami ni in posledično ni tekmovalnosti ne v dušah hindujcev niti v vzdušju družbe.

       AB – karierist pa ne verjame v kastno usojenost, a še vedno je vernik navpičnega reda. Hierarhija mu je 'sveta'. Posledično ne verjame v prijateljstvo in enakovrednost. Verjame v uspeh - povzpetje. Vrh piramide mu je cilj in smisel življenja.

Na koncu poti, jutri vidi sebe spoštovanega na nekem 'vrhu' moči in bogastva. Zato tekmuje in gladiatorsko pleza po lestvici spoštljivosti in moči na vrh kake pastirske piramide. ‘Močnim' (bogatim, vplivnim) in 'koristnim za bogato prihodnost' se klanja in do njih je ugajaški, konkurentom skuša škodovati, a 'šibke' in karieri nekoristne prezira in zatira. Njegovo obnašanje je v eni situaciji suženjsko, a v drugi tiransko. Torej je spoštljivec del dneva vzvišen (neskončno), a del dneva ponižen (0) shizofrenik, razcepljena osebnost. Ni ne ‘tič’ ne ‘miš’. V borbi za 'stolčke' nima stalne osebnosti.
Edina stalnica njegove osebnosti sta?je le pohlep in ljubosumje - grebatorstvo. Obnašanje v vsakem trenutku prilagaja situaciji in s konkurenti tekmuje v zapolnjevanju nastalih 'lukenj v navpičnem sistemu'. Je le prefrigan igralec, ki se je bil naučil nekaj različnih ‘vlog’ in mimikrijo sprejel za neizbežnost uspeha; a neprestano igrajoč le naučene vloge, je bil pozabil na radovednega otroka v sebi, na 'srce' in na svoj talent. Njegova samozavest je odvisna le od višine stolčka.

       neAneB – svobodno bitje je samosvoje in samostojno opazuje svet. Je ena (1). Ego 1. Ni vzvišeno (Ego > 1) in ne ponižno (Ego < 1), temveč celote-zavestno osveščeno bitje. Celostna osebnost. Ker ne verjame v hierarhijo in avtoriteto, ne sledi slepo tujim besedam in izračunom, zato deluje le iz lastne osebnosti, iz lastnih spoznanj. Ne tekmuje z nikomur za ‘nič’, zato ni podkupljivo in ugajaško bitje, se nikomur ne uklanja, nikogar ne prezira, nikomur ne škodi in nikogar ne izkoristi za povzpetje, a se tudi ne pusti izkoriščati.

Ta nevzvišna-in-neponižna drža, ki omogoča ljubeče srce, inteligentno oko in samostojno učenje, je ‘samosvoja’ drža vseh svobodnih bitij zgodovine.

Logika CELOSTI (neskončno = 1) je logika vseh enakovrednih, skromnih, ljubečih... Ehnatona, Mojzesa, Bude, Sokrata, Jezusa, Frančiška Asiškega, Hesseja, Krishnamurtija in drugih učenikov človečnosti…
... taoda Mojzesov, Budin, Sokratov, Jezusov ‘vodoravni red’ – pravičnost, svoboda, modrost in ljubezen -, je za grebatorja, tako kot za tirana/sužnja, le pravljica. Ne poznajo tiran, suženj in grebator zaupanja, zato je Ego = 1 zanje ‘naivnost’.

Kam spadaš ti?

Si brezsrčen tiran, prestrašen suženj/vernik, agresiven shizofren povzpetnik ali si svobodno, inteligentno, ljubeče, pozorno, skromno bitje?

Ni komentarjev:

Objavite komentar